Mobil Menü

Yazılım Hizmetlerimiz

 • Microsoft Word, Excell, Access, Power Point, Outlook: Üniversitemiz akademik ve idari birimleri ile laboratuvarlarımızda, genellikle yazı, grafik, hesaplama, sunum gibi işlemler için kullanılan paket programlardır.

 • Microsoft Windows 7, 8, 8.1: Üniversitemiz kampüs anlaşması kapsamında tüm bilgisayarlarımızda kullanılan işletim sistemleridir.

 • Linux İşletim Sistemi: Üniversitemiz sunucularında ve bilgisayar laboratuvarlarında kullanılan açık kaynak kodlu işletim sistemidir.

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı: Üniversite içi yazışmaların daha hızlı ve kolay yönden yapıldığı internet tabanlı bir yazılımdır.

 • Antivirüs Programı: Üniversitemizde kullanılan tüm bilgisayarları zararlı yazılımlara karşı koruyan yazılımdır.

 •  Cad/Cam Programları: Genellikle Üniversitemiz teknik birimlerinde çizim amaçlı kullanılan programdır.

 • Matlab Programı: Sayısal, teknik hesaplama ve matematiksel problemlerin çözümü için kullanılan programdır.

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri: Üniversitemiz Harita Kadastro bölümünde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri için kullanılan programdır.

 • IBM SPSS Programı: Üniversitemizde istatistiksel eğitim veren bölümlerde ve istatistiksel raporlamaların yapıldığı alanlarda kullanılan programdır.

 • Bayblon Sözlük Programı: Akademik personelimizin bilimsel araştırmalarda, idari personelimizin ise uluslararası anlaşmalarda kullandığı Türkçe – Yabancı Diller sözlük programıdır.

 • ASC Time Tables Programı: Üniversitemiz akademik personelinin ders programı hazırlamak için kullandığı programdır.